ติดต่อเรา

ติดต่องานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ม.อ.ตรัง

งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ 0-7520-1726, 0-7520-1727

โทรสาร 0-7520-1709

อีเมล registtrang@gmil.com

เว็บไซต์ regist.trang.psu.ac.th

Inbox งานทะเบียน ม.อ.ตรัง