แบบฟอร์มสำหรับอาจารย์/บุคลากร

  แบบฟอร์มขออนุมัติยกเลิกการจัดสอบในตาราง (Word) / (PDF
  แบบฟอร์มขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวันเวลา/สถานที่เรียน  (Word) / (PDF
  แบบฟอร์มขออนุมัติปิดกลุ่มเรียน (Word) / (PDF
  แบบฟอร์มขอเปิดกลุ่มวิชาเพิ่มเติม (Word) / (PDF
  แบบนำส่งคะแนนดิบ และ ระดับขั้นส่งเกรด
 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ / Proctor Change Request Form
 แบบฟอร์มแจ้งรายวิชาที่เปิดสอน ณ วิทยาเขตตรัง
 ใบส่งผลการสอบวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I (Word)(PDF) / Grade Report “I”
 

  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

 แบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนเรียน

 แบบฟอร์มยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากเพื่อการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา(Direct Pay)
 บัตรลงทะเบียนวิชาเรียน (สน.7)
 บัตรเพิ่มถอนรายวิชา (สน.9) 
 เอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียน/ตรวจสอบเวลาเรียน-สอบ
 คำร้องขออนุมัติการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(re-grade)
 การขอลงทะเบียนเรียนเกิน/น้อยกว่ากำหนด
 การขอกักตัวสอบกลางภาค/สอบไล่
  คำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
 การขอเพิ่ม – ถอนรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ
 การขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน(กรณีขอคืนเงินลงทะเบียนภาคฤดูร้อน)

 แบบฟอร์มสำหรับการสำเร็จการศึกษา

 คำร้องรับรอง/transcript สำหรับปี 4 (ฉบับรอสภาฯ,สภาอนุมัติฯ)
 คำร้องขอถอนเงินค่าประกันทรัพย์สินมหาวิทยาลัย
 การขอสำเร็จการศึกษา/แจ้งชื่อเพื่อจัดทำปริญญาบัตร
 แบบสำรวจรายวิชา/ตรวจการจบตามแผน
 

 แบบฟอร์มทั่วไป/การย้ายสาขา/คณะ และคำร้องอื่นๆ

 คำร้องทั่วไป
 การขอเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล
 การขอหนังสือรับรองต่าง ๆ/transcript นศ.ทั่วไป (ทำบัตรใหม่/ขอทุน ฯลฯ)
 การขอลาพักการศึกษา / ใบรับรองจากผู้ปกครอง
 คำร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อ 
  การขอย้ายสาขาวิชา / ใบรับรองจากผู้ปกครอง
  การขอย้ายคณะ/วิทยาเขต / ใบรับรองจากผู้ปกครอง
 การขอรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา / ใบรับรองจากผู้ปกครอง
 การขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
 การขอรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาคืน(กรณีตกออก/ลาออกก่อนลงทะเบียน)
 การขอเทียบโอนรายวิชา
 การเทียบเท่ารายวิชา
 การขอเลื่อนการสอบ
 การขอทบทวนการตรวจข้อสอบใหม่
 
  Download โปรแกรม   
    โปรแกรมอ่าน PDF File       
    โปรแกรมแปลง File ต่างๆให้เป็น PDF File

 

 

ระบบงาน/บริการของเรา

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 3

เมื่อวาน 30

สัปดาห์นี้ 33

เดือนนี้ 570

รวมทั้งสิ้น 173024

Currently are 3 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com