ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
   ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2558
   ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 )
 พ.ศ.2552
   หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
   ประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องกฏระเบียบการส่งเกรดล้าช้าสำหรับอาจารย์ผู้สอน
   แนวปฏิบัติในการแก้ระดับขั้นสัญลักษณ์ I 
   ระเบียบการแต่งกายที่ถูกต้องของนักศึกษา ม.อ.ตรัง 
    Guidelines for proctoring an examination 
   คู่มือการใช้ระบบการให้คำปรึกษาวิชาการระดับปริญญาตรีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
   การเทียบเท่ารายวิชาของสาขาศิลปะการแสดง (ส่วนที่1 ส่วนที่ 2)
   ประกาศเรื่องกฎเกณฑ์การเรียนรายวิชาบังคับก่อนของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
   ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง ระเบียบเกณฑ์การส่งเกรดล่าช้า 
    หนังสือรับรองคุณวุฒิ บัณฑิตสาขาศิลปะการแสดง
   หนังสือรับรองคุณวุฒิ บัณฑิตสาขาวิชา AIS จาก ก.พ.
   หนังสือรับรองคุณวุฒิ บัณฑิตสาขาวิชา บัญชี (ต่อเนื่อง) จาก สภาวิชาชีพบัญชี.
   หนังสือรับรองคุณวุฒิ บัณฑิตสาขาวิชา ICM จาก ก.พ.
   หนังสือรับรองคุณวุฒิ บัณฑิตสาขาวิชา INS จาก ก.พ.
   หนังสือรับรองคุณวุฒิ บัณฑิตสาขาวิชา ACC จาก ก.พ.
   ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2552
   ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการคุมสอบ มหาวิทยาลัย
 สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ขึ้นไป
   คู่มือระบบอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ระบบงาน/บริการของเรา

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 146

เมื่อวาน 146

สัปดาห์นี้ 436

เดือนนี้ 2055

รวมทั้งสิ้น 140731

Currently are 8 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com