ขอบเขตความรับผิดชอบของงานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา
                              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตรัง

                                 

ภารกิจหลัก
   1.รับผิดชอบและสนับสนุนงานด้านทะเบียนและประมวลผลนักศึกษาจัดเก็บบันทึกและดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทุกประการ
     ของนักศึกษาตั้งแต่เข้าสู่สภาพการเป็นนักศึกษาจนกระทั่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภายใต้ระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยกำหนด
   2.รวบรวมและดำเนินการด้านข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนข้อมูลนักศึกษาตลอดจน บริการและเผยแพร่
      ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการศึกษาแก่บุคลากร/หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
 
 หน้าที่รับผิดชอบ
    1. รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ / งานรับนักศึกษา
    2. ทำทะเบียนประวัติ
    3. ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาใหม่
    4. ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
    5. จัดทำปฏิทินการศึกษา
    6. จัดทำตารางสอน-ตารางสอบ
    7. แจ้งเลขนั่งสอบนักศึกษา
    8. รับลงทะเบียนเรียน
    9. คำนวณผลแจ้งผลการศึกษา
    10.ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา / เสนอขออนุมัติปริญญาบัตร
    11.ออกหนังสือรับรอง / ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript)
    12.ดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
    13.รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
    14.ให้บริการตอยบคำถาม / แนะนำ / ให้คำปรึกษา แก่นักศึกษา อาจารย์ และผู้ปกครอง
    15.หน้าที่อื่น ฯลฯ
 
 
 

 

ระบบงาน/บริการของเรา

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้ 5

เมื่อวาน 83

สัปดาห์นี้ 5

เดือนนี้ 1959

รวมทั้งสิ้น 146730

Currently are 4 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com